Kostel od východu.

Kostel od východu.


Ceny hospodářských výrobků před r. 1914

V předešlé kapitole jsme se na několika místech zmínili o cenách hospodářských výrobků. Zmíníme se ještě o těchto cenách na Rychnovsku ve starších dobách, aby nám jasněji vysvitlo stoupání cen. Ve starých dobách nebylo systematických záznamů o cenách výrobků. Proto jsou záznamy o cenách z dob kolem roku 1700–1800 jen kusé a nahodilé. Teprve po roce 1786, kdy dne 1. ledna „ku potěšení veškerého národa českého noviny v českém jazyku ponejprve v Praze na světlo vyšly“ začínají se právě pro noviny sepisovati ceny životních potřeb a od těch dob nalézáme o nich zápisy.

Jako první zápis o cenách nalézáme ve starých zápisech soupis cen kolem roku 1700:

1 sud piva8 zl.kr.
1 strych pšenice přední2 zl.46kr.
1 strych pšenice zadní2 zl.30 kr.
1 strych žita2 zl.35 ½ kr.
1 strych ječmene2 zl.9 ¾ kr.
1 strych hrachu3 zl.22 kr.
1 strych ovsa1 zl.32 ½ kr.
1 strych směsky1 zl.45 kr.
1 strych zadiny19 ½ kr.
Sůl, žejdlík3 kr.
Máslo, libra10 kr.
Sýr, 1 libra2 ½ kr.
Ryby, kapr, 1 libra6 kr.
Jehně, kus45 kr.
Sele, kus1 zl.30 kr.
bukový kmen1 zl.  
borový kmen2 zl.  
palivové dříví tvrdé, 1 sáh1 zl.30 kr.
palivové dříví měkké, 1 sáh1 zl.12 kr.

R. 1748 v listopadu, kdy bylo peněz málo, ale zatížení daňové značné vypadala drahota takto:

1 měřice pšenice3 zl.48 kr. 
1 měřice žita2 zl.30 kr. 
1 měřice ječmene2 zl.  
1 měřice ovsa1 zl.42 kr. 
1 cent (50 kg) sena1 zl.6 kr. 
1 kopa otýpek slámy4 zl.  
chléb bílý 1 libra 26 lotů3 kr. 
chléb domácí 2 libry 6 lotů3 kr. 
chléb černý 2 libry 18 lotů3 kr. 
1 žemle 13 lotů1 kr. 
1 libra masa hovězího4 kr.3 den.
1 libra masa skopového4 kr. 
3 kr.3 den.
1 libra masa vepřového4 kr.3 den.
5 kr. 

R. 1769 – na podzim toho roku byl

1 korec pšenice2 zl. 
1 korec žita1 zl.30 kr.
1 korec ječmene1 zl. 
1 korec ovsa40 kr.

Příštího roku byla velká neúroda, hubená žeň dala zrno vzrostlé nebo dokonce zalklé. A tak nastala drahota, která se táhla i do roku následujícího, neboť byl právě tak neúrodný jako předešlý. A tak ceny stouply v roce 1771:

1 korec pšenice15 zl.
1 korec žita12 zl.
1 korec ovsa7 zl.

R. 1805

Drahota z minulých let nejen zůstala, ale ještě stoupla. Ceny v květnu uvádí F. L. Hek v poznámkách ve Veleslavínově Kalendáři historickém takto:

1 korec žita26 zl. 
1 korec pšenice27 zl. 
1 korec ječmene22 zl. 
1 korec ovsa10 zl. 
1 korec hrachu20 zl. 
1 sáh dříví8 zl. 
1 libra masa hovězího12 kr.
1 libra másla25 kr.
1 míra piva špatného10 kr.
dělníci dostávali denní mzdy1 zl. 

V červenci téhož roku stouply ceny

1 korec žita35 zl.
1 korec pšenice40 zl.
1 korec ječmene29 zl.
1 korec ovsa18 zl.

Peněz bylo tuze řídko viděti, lidé nemohouce chleba zaopatřiti, rozličné trávy, mláto, pokrutiny, lněný hlávky atd. jedli. Zemské zřízení radilo lidu, jak může z pejřavky chutný chléb péci.

R. 1811

Po finančním patentu, kdy bankocedule na pátý díl berné byly (byl to tehdy státní rakouský bankrot, při němž peníze klesly na 1/5 ceny), při čemž povstala drahota:

1 strych pšeniceaž 56 zl. 
1 strych žita48 zl. 
1 strych ječmene40 zl. 
1 strych ovsa33 zl. 
1 libra masa1 zl. 
1 libra másla3 zl. 
1 míra piva50 kr.

R. 1812

Začátkem roku stál:

1 korec pšenice86 zl. 
1 korec pšenice špatnější80 zl. 
1 korec žita75–76 zl. 
1 korec ječmene45 zl. 
1 korec ovsa42–45 zl. 
1 míra piva1 zl. 
1 libra masa vepřového1 zl.30 kr.
1 libra masa hovězího1 zl.1,12 kr.
1 libra masa telecího48 kr.
1 libra másla3 zl. 
1 vejce7 ½ kr.
1 sáh dříví40 zl. 

Po březnu toho roku ale ceny stouply a počítalo se v bankocedulích:

1 korec žita95 zl. 
1 korec pšenice100 zl. 
1 korec ječmene80 zl. 
1 korec ovsa60 zl. 
1 korec hrachu a čočky130 zl. 
1 korec viky100 zl. 
1 korec jahel110 zl. 
1 mandel slámy dlouhé60 zl. 
1 mandel slámy krátké30 zl. 
1 centnéř (50 kg) sena20 zl. 
1 libra chleba1 zl.24 kr.
1 libra masa vepřového1 zl.12 kr.
1 libra masa hovězího1 zl.72 kr.
1 libra masa telecího1 zl. 
1 libra másla3 zl.30 kr.
1 vejce7 ½–8 kr.

Formanům se platilo od přivezení jednoho centnéře z Vídně do Dobrušky 50 zl., z Prahy 25 zl. Denní mzda byla 15–18 zl.

1 loket sukna prostředního30 zl. 
1 loket sprostého flaneho5 zl. 
1 loket plátna4–6 zl. 
1 míra piva50 kr.
1 žejdlík droždí35 kr.

(Zaznamenal F. L. Hek)

R. 1852

Poměry finanční se ustálily a proto i ceny klesly a platilo se:

1 korec pšenice2 zl.52 ½ kr.
1 korec žita2 zl. 
1 korec ječmene1 zl.57 ¼ kr.
1 korec ovsa1 zl.5 kr.

R. 1883/4

Pšenice7,25–7,80 zl.
žito6,10–6,42 zl.
ječmen4,25–4,47 zl.
oves2,55–3,07 zl.
brambory1,40 zl.
máslo0,92 zl.
maso0,56 zl.

R. 1884/5

V kraji dvakráte po sobě potloukly kroupy.

Pšenice7,05–7,45 zl.
žito5,52–5,85 zl.
ječmen4,35–4,67 zl.
oves2,65–2,97 zl.
brambory1,80 zl.
hrách7,20 zl.
seno za 1 q4,– zl.
sláma2,50–3,– zl.

R. 1887

Žito 1 q8,92 zl.
pšenice10,40 zl.
1 hl bramborů1,75 zl.
hovězí maso0,56 zl.
1 kub. metr dřeva5,– zl.
1 q uhlí s dovozem1,50 zl.
1 kg petroleje0,28 zl.

R. 1890/91

Byla dlouhá zima a od června dlouhé deště. Ceny podle trhu v Rychnově 1. září 1891.

Pšenice 1 hl8–8,72 zl.
žito7,32–7,55 zl.
ječmen4,40–4,62 zl.
oves2,57–2,77 zl.
brambory2,20 zl.
máslo1,– zl.
hovězí maso0,60 zl.

R. 1896

Pšenice6,25 zl.
žito4,95 zl.
ječmen4,45 zl.
oves3,95 zl.
brambory2,20 zl.
máslo1,– zl.
maso0,52 zl.

R. 1898

Pšenice 1 hlaž 12 zl.
žito 1 hlaž 8,50 zl.
ječmen 1 hlaž 7,50 zl.
mouka 1 kg 00až 0,27 zl.
chléb 1 kgaž 0,13 ½ zl.

R. 1901

Ceny se již uvádějí v korunách (rakouských = K, 1 zl. = 2 K; 1 K = ½ zl.)

Pšenice15 K
žito11 K
ječmen9,60 K
oves5,50 K
máslo2,20 K

R. 1904

Pro sucho stoupla cena masa

hovězího 1 kg1,48 K
vepřového 1 kg2,– K
telecího nebylo. 

R. 1906

Pšenice12,60–13,– K
žito10–10,70 K
ječmen8,60–9,– K
oves6,– K
brambory4,40 K
máslo2,32 K
párek podsvinčat36–52 K

R. 1910

Pšenice14–15 K
žito11–12 K
ječmen9–9,50 K
oves7–7,50 K
brambory6,– K
maso hovězí1,60 K
maso vepřové1,80–2,– K
máslo2,80–3,– K
mléko 1 litr0,18–0,20 K
párek podsvinčat40–50 K

R. 1918

1 kg másla50 K
1 kg maso vepřové50 K
1 vejce1 K
1 kg příze20,50 K
mužský klobouk50 K
košile80 i více K
střevíce300 K
obyčejný mužský oděv1000–1200 K

Obchodníci a řemeslníci žádají za své výrobky jen potraviny, o něž je veliká nouze.

Před tím v roce 1917 a před válkou 1913:

malé seleaž 600 K20 K
1 q žita260 K15 K
1 vejce1,40 K0,04 K
1 kg fermeže100 K1 K
1 košile80 K2,40 K
1 pár střevíců260 K10 K
1 kg vepřového masa28 K1,20 K

R. 1935

Ceny z prosince toho roku

kuře6–10 Kč
kohout14–16 Kč
slepice12–15 Kč
husa35–45 Kč
1 kg zajíc5 Kč
krůta35–40 Kč
párek selat200–270 Kč
cibule 1 kg1,50–1,80 Kč
jablka2–4 Kč
máslo14–15 Kč
1 vejce0,65–0,70 Kč

R. 1938

1 q pšenice150–160 Kč
1 q žito130–140 Kč
1 q ječmen120–125 Kč
1 q oves105–115 Kč
prokrmení býci 1 kg3–3,50 Kč
jalovice a voli3–4 Kč
kráva podle jakosti1,50–3,– Kč
vepři6–8 Kč
párek selat100–250 Kč
mléko 1 litr1,20 Kč