Zvonice

Bílý Újezd

Dějiny obce s připojenou
osadou Roudné

Slovem i obrazem
František Jirásek

1953

Obsah

Kapitola úvodní
Prameny a vysvětlivky
Archiv země České (AZČ)
Archiv zemského musea (AZM)
Archiv ministerstva vnitra (AMV)
Okresní národní výbor v Dobrušce (ONV)
Archiv zámku v Rychnově n./Kněž.
Jiné prameny
Ostatní knižní prameny a pomůcky
Prameny z Újezda
Staré míry, váhy a peníze
Míry délkové
Míry plošné
Míry duté (prostorové)
Váhy
Různé míry a váhy
Peníze
Díl první
Jméno a poloha
Půda
Vody
Studně
Lesy
Nejstarší historie
Od doby starých Slovanů až do vymření Přemyslovců (1306)
Do bitvy bělohorské
Od bitvy bělohorské (1620) do r. 1848
Postavení lidu ve státě
Do vymření Přemyslovců (1306)
Století 14.–16.
Do r. 1848
Po roce 1848
O právu trestním
Panství a panské rody zasahující do dějin Bílého Újezda
Skuhrov nad Bělou
Skalka
Mladotové ze Skalky
Rodokmen Ostrovských a Mladotů ze Skalky
Rychnov nad Kněž.
Ještětice
Rod Vlkanovských
Masty
Ostrov
Černíkovice
Panství a obyvatelstvo vsi po r. 1526 až do r. 1848
Po r. 1526
Po válce třicetileté
Povinnosti poddaných a jejich půdy
Jak se dříve hospodařilo
Ceny hospodářských výrobků před r. 1914
Poměry od první světové války
První světová válka
Období první republiky
Období druhé republiky
Protektorát a druhá světová válka
Druhá světová válka
Opět svobodni
Na nových cestách
JZD
Jednotné zemědělské družstvo v Bílém Újezdě
Jednotné zemědělské družstvo v Roudném
Díl druhý
Vesnická správa
Obecní správa
Zastupitelstvo místní (osadní)
Obec
Úpravy v obci
Stavby
Sázení stromů
Meliorace
Elektrisace Bílého Újezda
Elektrisace Roudného
Stavební změny
Obyvatelstvo
Pohyb obyvatelstva v roce 1959
Poměry církevní
Škola
Školní razítka
Přehled o rozšiřování a restrikci školy
Škola filiální na Skalce
Odškolení obcí
Učitelé, kteří působili v Bílém Újezdě od roku 1800
Lidová škola hospodářská
Družstevní škola práce – 1959
Kostel
Okna kostelní
Kryt kostela
Hroby v kostele
Vnitřek kostela
Varhany
Křížová cesta
Filiální kostely a kaple
Kolatura
Posloupnost farářů
Farní pečeť
Majetek a účty farní
Fundace (nadace) při kostele v Bílém Újezdě
Účty farního kostela
Drobné události, jež postihly kostel v Bílém Újezdě
Zvonice
Hřbitov
Hrobníci od r. 1900
Fara
Pomníky a sochy
Pomník padlých
Socha P. Marie
Kříž u hřbitovní zdi
Kříž za vsí k Dobrušce
Kříž u čp. 3 v Roudném
Kulturní a spolkový život
Okrašlovací spolek
Místní skupina republikánského dorostu
Místní odbor Národní jednoty severočeské
Sbor dobrovolných hasičů
Oslavy a sjezdy
Členstvo
Zásahy sboru
Kulturní činnost
Neorganisované společnosti
Taneční zábavy
Televise
Spořitelna a záložna
Četnická stanice
Péče o zdraví lidu
Průmysl, řemesla, obchod
Průmysl
Řemesla
Obchody
Hostince
Pošta
Doprava
Vodovod
Vojenská služba a kolem ní
Nářečí
Doplněk říkadel
Počasí, živelní pohromy a jiné úkazy
Zvláštní úkaz na obloze r. 1918
Zemětřesení r. 1921
Polární záře
Požáry
Poměry politické
Oděv našich předků
Strava našich předků
Zasmažená řepa
Řepa s hrachem
Řepáky nebo řepníky
Řepný makovec
Jak se bydlívalo
Drobné události
Dvojí pohřeb (1676)
Podivná nemoc (1834)
Nešťastný otec (1848)
Osobní nehoda
Jiná nehoda (1865)
Nešťastná láska (1951)
Válka r. 1866
Národní slavnost zemědělského Podorličí r. 1922
T. G. Masaryk a naše obec
Štěstí v neštěstí
Nakažlivé nemoci
Příbuzenské svazky v obci