Spolky

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Mastech byl založen 25. srpna 1901. Sestával z 22 činných členů, 11 přispěvatelů a jednoho čestného člena, p. Holance, učitele z Valu. Založení sboru předcházelo zakoupení požární stříkačky na čtyřech kolách za cenu 1.270 korun, kterou uhradila obec.

V roce 1903 bylo pro požární stříkačku postaveno hasičské skladiště. Z osadní pokladny se tehdy vyplatilo za materiál a práci 478 K.r.

V roce 1904 byl v Mastech uspořádán Sjezd hasičské župy Dobrušské a to v zahradě p. Frant. Hanuše čís. 21. Další obdobný sjezd se v Mastech konal 1. června 1924, kdy se jej zůčastnilo 19 přátelských sborů a velký počet diváků. I proto se tehdy akce poměrně vydařila.

Kroužek divadelních ochotníků ze Lhoty-Masty

V roce 1919 byl ve Lhotě založen Kroužek divadelních ochotníků. Jelikož v této obci nebyla žádná veřejná místnost, požádali ochotníci o zapůjčení sálu Frant. Felcmana, hostinského v Mastech. Zde pak bylo postaveno provizorní jeviště. Téhož roku se spojili ochotníci ze Lhoty s masteckými a hrálo se společně pod názvem Kroužek divadelních ochotníků ze Lhoty-Masty.

V roce 1920 koupili mastečtí ochotníci od lhoteckých společné jeviště a jelikož byli činnými členy hasičského sboru v Mastech, byl změněn dřívější název na divadelní odbor hasičského sboru v Mastech, který vzal divadlo pod svá křídla.

Dne 30. srpna 1922 bylo prodáno staré jeviště divadelním ochotníkům do Hlinného za cenu 600 Kč.

Dne 1. října 1923 koupil sbor dobrovolných hasičů v Mastech za 2.200 Kč nové jeviště, které zhotovil Gustav Paleček, dekorační malíř v Dobrušce.

Další osud spolku není bohužel zmapován. Víte-li více, předem děkujeme za jakékoliv informace.